آزمون بین المللی جی آر ای -GRE


آزمون بین المللی جی_ آر _ایی٬ آزمونی استاندارد و مورد نیاز بسیاری از مراکز آموزش عالی ایالات متحده امریکا در امر پذیرش دانشجویان مقطع دکترا می باشد. هدف از برگزاری آزمون جی.آر.ای که توسط سازمان خصوصی خدمات آزمون های آموزشی (ETS) در سال ۱۹۴۹ شکل گرفته است٬ ارزیابی مهارت های زبانی متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکترا می باشد. این توانایی های کلیدی شامل استدلال کلامی (Verbal Reasoning)٬ استدلال کمی (Quantitative Reasoning)٬ مهارت نوشتاری تحلیلی (Analytical Writing) و تفکر انتقادی (Critical Thinking) می باشند که در یک بازه زمانی طولانی بدست آمده و محدود به زمینه و شاخه تحصیلی خاصی نمی باشند. آزمون جی.آر.ای عمومی آزمونی کامپیوتری بوده و تنها در مراکز آزمون شرکت پرومتریک (Prometric Testing Company) برگزار می شود.

در فرآیند پذیرش تحصیلی در امریکا٬ میزان تأکید بر نمرات آزمون بین المللی جی.آر.ای به طور گسترده ای در بین مراکز آموزش عالی و دانشگاه های این کشور و حتی در بین دانشکده های این مراکز متفاوت بوده و اهمیت آن می تواند از تنها یک موضوع تشریفاتی در امر پذیرش تا یک عامل مهم در ارائه پذیرش تحصیلی متغیر باشد.

آزمون جی.آر.ای در ماه آگوست ۲۰۱۱ مورد بازبینی قرار گرفت که در نتیجه آن٬ این آزمون دیگر منطبق بر سؤالات آن نبوده و براساس تطبیق بخش های مختلف آزمون عمل می نماید. این سیستم تطبیقی به گونه ای است که عملکرد فرد شرکت کننده در اولین بخش های کلامی و ریاضیات٬ درجه سختی بخش های دوم آزمون را تعیین می نماید. در این بازنگری آزمون جی.آر.ای بخش های مختلف و بسیاری از انواع سؤالات سیستم قبلی خود را به طور کلی حفظ نمود اما مقیاس نمرات آزمون از روش ۸۰۰ - ۲۰۰ به روش ۱۷۰ - ۱۳۰ تغییر یافت.

آزمون بین المللی دانش آموختگان علاوه بر آزمون عمومی دارای ۷ آزمون موضوعی نیز در زمینه های مشخصی از رشته های بیوشیمی (زیست شناسی سلولی و مولکولی)٬ زیست شناسی٬ شیمی٬ ادبیات انگلیسی٬ ریاضیات٬ فیزیک و روانشناسی می باشد که مدت زمان هر یک از این آزمون ها ۱۷۰ دقیقه می باشد. در گذشته، آزمون های موضوعی در زمینه های علوم کامپیوتر٬ اقتصاد٬ تغییر سیستمی آموزش٬ مهندسی٬ زمین شناسی٬ تاریخ٬ موسیقی٬ علوم سیاسی و جامعه شناسی نیز ارائه شده است. آزمون های تغییر سیستمی آموزش و علوم سیاسی در ماه آوریل سال ٬۱۹۹۸ تاریخ و جامعه شناسی در آوریل سال ٬۲۰۰۰ اقتصاد٬ مهندسی٬ موسیقی و زمین شناسی در ماه آوریل سال ۲۰۰۱ و آزمون علوم کامپیوتر پس از آوریل سال ۲۰۱۳ متوقف شدند.