توصیه های مهم ایمنی به دانشجویان عازم به خارج از کشور

از رفتن به محلهای ناشناس وناامن ودر ساعات خلوت بپرهیزید.

جهت حفظ امنیت در ساعات پایانی شب تردد ننمائید .

همیشه بهمراه دوستان خویش به مسیرهای دور عزیمت نمائید .

در صورت بروز مشکل به سفارت و پلیس مراجعه فرمائید .

پاسپورت ویا کارت شناسائی و دانشجوئی خود را همیشه همراه داشته باشید .

هنگامی فرد یا افرادی بعنوان پلیس جلوی شما را گرفتند از آنها محترمانه بخواهید که کارت شناسائی خود را ارائه دهند .

مدارک خود را هرگز به کسی ندهید و در صورت مفقود شدن مدارک شناسائی به سفارت ایران مراجعه نمائید .

آدرس محل زندگی خود را یادداشت و همیشه همراه داشته باشید.

شماره تلفنهای ضروری مانند پلیس ، سفارت ایران و دوستان نزدیک را همیشه همراه داشته باشید .

همیشه گروهی مسافرت کنید .

کلیدهای خود را در جای امن نگهداری کنید و به دیگران ندهید .

دارایی ها و اموال خود را در معرض دید قرار ندهید و در حفظ آنها کوشا باشید .

در اماکن شلوغ و عمومی مراقب مدارک و پول همراه خود باشید .

از رفتن به پارک، جنگل واماکن تفریحی دورافتاده و یا خلوت خودداری کنید و در صورت لزوم با دوستان بصورت گروهی بروید .

اگر کسی برای شما مزاحمت ایجاد کرد و یا قصد درگیری داشت ، هرگز درگیر نشوید و مراتب را به پلیس اعلام کنید .

قوانین را نقض نکنید و همواره تابع قوانین باشید.

از استفاده از لوازم گران قیمت مانند طلا و جواهر که جلب توجه میکند بپرهیزید .

در صورت مشاهده درگیری از آن محل فاصله بگیرید .

از محلها و خیابانهای خلوت و باریک و نا امن عبور نکنید .

از معابر زیر گذر خلوت در ساعات پایانی شب عبور نکنید .

از وسائل نقلیه عمومی، مترو و اتوبوس و اتو ریکشا استفاده نمائید .

در صورت خرید لوازم حتما قبض رسمی دریافت دارید .

در صورتیکه افرادی برای کمک و راهنمائی بی مورد به شما مراجعه نمودند از پذیرفتن کمک آنها بپرهیزید .

در هنگام رانندگی اگر پلیس راهنمائی اتومبیل شما را متوقف نمود حتما محترمانه از ایشان کارت شناسائی بخواهید .

ممکن است افرادی از جنس مخالف شما را به نوشیدنی و یا مصاحبت دعوت نمایند که جدا از پذیرفتن دعوت ایشان بپرهیزید. (ترانزیت فرودگاه قطر یا دبی )

در صورتیکه افرادی به شما مراجعه کردند و به طور مشکوکی از شما کمک خواستند ، درخواست ایشان را رد کنید .

از دادن وام و یا قرض به افراد غیر بپرهیزید .

به افراد دلال برای حل مشکلات درسی و امتحانی پول ندهید .

از دادن پول به افراد دلال برای مسائل اقامتی بپرهیزید .

پس از ارائه پاسپورت به متصدی هتل، رسید قانونی دریافت دارید .

به ساعت تسویه حساب هتل (اکثرا ساعت ۱۲ ظهر) دقت نمائید .

در هنگام خروج از هتل کلید را به متصدی هتل بسپارید .

در صورت نیاز به اتومبیل با متصدی هتل هماهنگ فرمائید .

کارت ویزیت و آدرس هتل را دریافت و بهمراه داشته باشید .