توصیه های مهم در عقد قرارداد اجاره

پس از تعیین وقت جهت قرارداد با صاحبخانه راس وقت مقرر در محل قرار حاضر شوید .

جهت عقد قرارداد به آژانس مراجعه و از عقد قراردادهای دستی و شخصی خودداری کنید و از مالکیت قطعی صاحبخانه مطمئن شوید .

جهت عقد قرارداد باید ۱۰ ماه اجاره را بعنوان پول پیش پرداخت نمائید.

در آخر هر ماه اجاره را به صاحبخانه پرداخت نمائید .

درصورتیکه شما مایل به تخلیه محل اجاره زودتر از موعد باشید ، از پیش پرداخت ارائه شده به مالک بعنوان ضرر تخلیه محاسبه می گردد.

در صورتیکه هم اتاقی شما مایل به تخلیه زودتر از موعد باشد باید یک جایگزین به جای خودش به شما و صاحبخانه معرفی نماید و در غیر اینصورت میبایستی ضرر و زیان وارده را جبران نماید .

در هنگام عقد قرارداد با صاحبخانه از سلامت وسائل موجود که در قرارداد قید شده است ، اطمینان حاصل فرمائید .

آژانس مسکن مجاز به دریافت حق العمل در حد ۱ ماه از طرفین برای عقد قرارداد میباشد .

عقد قرارداد در آژانس مسکن اطمینان بیشتری خواهد داشت .

از امضاء قراردادهائی که به زبانی بغیر از انگلیسی میباشد بپرهیزید .

پس از عقد قرارداد آدرس و مشخصات محل خود را به پلیس اعلام فرمائید .

بعضی مجلات و روزنامه ها و سایت ها وجود دارند که اطلاعات و آگهی های تبلیغاتی در رابطه با اجاره ، خرید و فروش املاک دارند.