توصیه های مهم و قوانین آپارتمان نشینی

پرداخت هزینه های تلفن ، برق و آب و گاز ضروری میباشد .

در صورت ایجاد آلودگی صوتی و مهمانیهای پر سر و صدا همسایگان مجاز میباشند که با پلیس تماس حاصل و ممکن است صاحبخانه شما را مجبور به تخلیه محل اقامتتان نماید .

پرداخت شارژ ماهیانه نظافت عمومی ساختمان به مدیریت ساختمان الزامی است .

مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد .

مستاجرحق ندارد بدون هماهنگی با مالک هم اتاقی اش را تغییردهد .

نام و مشخصات هم اتاقی باید داخل قرارداد قید گردد و به پلیس محلی ارائه گردد .

مستاجر در طول مدت قرارداد حق فسخ قرارداد را ندارد .

مستاجر یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد باید هماهنگیهای لازم را جهت تمدید قرارداد با مالک و یا آژانس نماید .

زمان قرارداد یکساله است، از عقد قرارداد کوتاه مدت بپرهیزید .

در طول تابستان و تعطیلات با هماهنگی مالک به مسافرت طولانی مدت بروید و یا به ایران بیائید .

مستاجر حق ندارد بدون هماهنگی با مالک از دوستان خود برای اقامت طولانی مدت دعوت بعمل بیاورد .

در هنگام قرارداد و دریافت کلید کلیه لوازم را کنترل و از صحت و سلامت لوازم اطمینان حاصل فرمائید .

در صورت خرابی لوازم منزل با صاحبخانه تماس حاصل فرمائید .

نوع امکانات بسته به مبلغ اجاره متفاوت میباشد .

در حفظ و نگهداری وسائل خانه نهایت دقت را کنید ، در غیر اینصورت صاحبخانه خسارات وارده را از پول پیش شما کسر مینماید .

در صورتیکه از پرداخت خسارات ممانعت کنید و یا مبلغ اجاره را پرداخت ننمائید ، صاحبخانه میتواند از شما به پلیس شکایت و اقامت شما به مخاطره خواهد افتاد و امکان دارد از آن کشور اخراج شوید .

در صورت بروز هر گونه مسئله و یا مشکل میتوانید با آژانس مسکن و یا مالک خود هماهنگی بفرمائید .

برخی از مالکین به خاطر فرار از مالیات حاضر به عقد قرارداد رسمی نمی باشند و توصیه میشود از اینگونه افراد بر حذر باشید.