رابطه نمره آیلتس و امتیاز زبان برای مهاجرت به کانادابازگشت به صفحه دوره های زبان


رابطه نمره آیلتس و امتیاز زبان برای مهاجرت به کانادا

در اینجا به بررسی 3 موضوع مهم می پردازیم:

موضوع اول نمرات آزمون آیلتس International English Language Testing System یا IELTS و مفهوم این آزمون است.

موضوع دوم نحوه امتیاز دادن اداره مهاجرت به میزان تسلط شما به هر یک از زبان های رسمی این کشور است.

موضوع سوم بررسی رابطه نمره آزمون آیلتس با امتیازبندی اداره مهاجرت به سطح آشنایی شما با زبان انگلیسی است.

نحوه امتیاز دهی سازمان مهاجرت کانادا Citizenship and Immigration Canada یا CIC ، بر اساس تسلط شما به زبان های رسمی کانادا می باشد. این امتیازات بر روی پرونده مهاجرتی شما به خصوص در گروه های متخصصین Skilled Workers و کارآفرینان Entrepreneurs ، تاثیر به سزایی دارد. برای آزمایش سطح آشنایی خود با زبان انگلیسی بهترین روش شرکت در آزمون آیلتس IELTS می باشد. این آزمون توانایی های شما را در چهار مهارت صحبت کردن Speaking، گوش دادن Listening، خواندن Reading و نوشتن Writing می سنجد. معیار نمره دهی این آزمون قبولی یا ردی نیست ، بلکه در هر یک از این مهارت ها به شما نمره ای بین 0 تا 9 Band Scale یا Band Score خواهد داد که مفهوم آنها به شرح جدول زیر است:

آزمون آیلتس به دو شیوه دانشگاهی( Academic ) و عمومی( General) برگزار می شود. برای مهاجرت باید در آزمون عمومی General شرکت کنید. در انتها، یک نمره کلی Overall Band Score نیز دریافت می کنید که برای مهاجرت چندان اهمیتی ندارد و فقط بیانگر تسلط کلی شما بر زبان انگلیسی می باشد.

کسانی که از تاریخ 26 JUN 2010 به بعد برای مهاجرت اقدام کرده اند ، باید بدانند برای اداره مهاجرت نتیجه آزمون آکادمیک Academic مورد قبول نمی باشد و فقط باید نتیجه آزمون General (عمومی) را ارسال کنند.

دقت داشته باشید که اگر بیش از یک نتیجه آزمون را ارسال کنید ، افسر بررسی پرونده توجهی به بالاترین نمره ندارد و فقط آخرین نتیجه را در نظر می گیرد .

امتیاز بندی اداره مهاجرت برای تسلط به زبان انگلیسی

دقت کنید که شما می توانید با یک یا هر دو زبان رسمی کانادا (فرانسه و انگلیسی) آشنایی داشته باشید. چنانچه زبان انگلیسی زبان رسمی اول شماست، اداره مهاجرت براساس جدول زیر به شما امتیاز می دهد.

اگر انگلیسی زبان رسمی دوم شماست (بعد از فرانسه) امتیازات به شرح زیر خواهد بود:

اگر در سطح ضعیف قرار داشته باشید در مجموع هر چهار گروه، حداکثر 2 امتیاز می توانید بیاورید.

رابطه نمره آیلتس و امتیازات اداره مهاجرت:

رابطه بین نمره آیلتس و امتیازدهی اداره مهاجرت برای کسانی که پرونده مهاجرتی تشکیل و یا نمره آیلتس آنها

از 28 نوامبر 2008 میلادی صادر شده است ، به شرح زیر می باشد :

دقت داشته باشید که فراگیری زبان انگلیسی یا فرانسه تنها به خاطر قبولی پرونده مهاجرت شما نیست و پس از ورود به کانادا این زبان ها به زبان اول شما تبدیل می شوند و بدون تسلط بر آنها با مشکلات جدی مواجه خواهید بود.

نکته: از تاریخ 23 دسامبر 2010، آزمون آیلتس برای مهاجرت به کانادا دارای اعتبار دو ساله می باشد.