مراحل‌ دانشگاهی رشته دکترای داروسازی در هند
 • فاز اول : شامل سال اول ، دوم، سوم، چهارم و پنجم مطالعات آکادمیک است.
 • فاز دوم : شامل دوره ی اینترنشیپ یا رزیدنسی در سال ششم تحصیل، مستقر در مراکز درمانی است. این فاز شامل آموزش های لازم دانشجوی داروسازی با در ارتباط مستقیم بودن با داروسازی واقعی و عملی و خدمات دارویی است که زیر نظر متخصص صورت می پذیرد و هدف یادگیری مهارت های لازم برای استقلال فارغ التحصیلان می باشد.

سال اول

Name of Subject
.Sl No
Human Anatomy and Physiology
1.1
Pharmaceutics
1.2
Medical Biochemistry
1.3
Pharmaceutical Organic Chemistry
1.4
Pharmaceutical Inorganic Chemistry
1.5
Remedial Mathematics/ Biology
1.6

سال دوم

Name of Subject
.Sl No
Pathophysiology
1.1
Pharmaceutical Microbiology
1.2
Pharmacognosy & Phytopharmaceuticals
1.3
Pharmacology-I
1.4
Community Pharmacy
1.5

سال سوم

Name of Subject
.Sl No
Pharmacology-II
1.1
Pharmaceutical Analysis
1.2
Hospital Pharmacy
1.3
Pharmaceutical Jurisprudence
1.4
Medicinal Chemistry
1.5
Pharmaceutical Formulations
1.6

سال چهارم

Name of Subject
.Sl No
Pharmacotherapeutics-I
1.1
Pharmacotherapeutics-II
1.2
Clinical Pharmacy
1.3
Biostatistics & Research Methodology
1.4
Biopharmaceutics & Pharmacokinetics
1.5
Clinical Toxicology
1.6

سال پنجم

Name of Subject
.Sl No
Pharmacotherapeutics-III
1.1
Clinical Research
1.2
Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics
1.3
Clinical Pharmacokinetics & Therapeutic Drug Monitoring
1.4
Clerkship
1.5
(Project work (Six Months
1.6

سال ششم

 • شش ماه در بخش دارو های عمومی
 • دو ماه هر کدام در سه بخش تخصصی
 • داوطلبان این رشته حتماً باید حداقل ۸۰% حضور در واحد های عملی و تئوری را داشته باشند. داوطلبان باید این دوره را در سطح مطلوبی به پایان برسانند تا اجازه حضور برای امتحان را کسب کنند.۷۵ % حضور در کلاس به شما اجازه ی شرکت در امتحانات دوره ای را می دهد.
 • شرایط سنی : داوطلب باید ۱۷ سال تمام داشته باشد و یا تولد او ۳۱ دسامبر یا قبل از آن باشد.
 • زبان آموزش انگلیسی است.

تئوری :

سه امتحان دوره ای (با فاصله ی مساوی) در سال تحصیلی برگزار می شود.میانگین دو امتحان از سه امتحان از ماکزیمم ۳۰ نمره حساب می شود و نمره تئوری ترم ثبت خواهد شد.با ارائه دلایل قابل قبول امکان برگزاری یک امتحان مجدد در طول هر ترم از طرف کالج برای دانشجویانی که امتحان ترم خود را از دست داده اند می باشد.برای امتحان دروس تخصصی تمام سیلابس درسی برای واحد مورد نظر امتحان گرفته می شود.

عملی :

دانشجویان باید آزمایشات و پروژه های عملی سیلابس درسی خود را پاس کنند.برای هر درس آزمایشگاهی و عملی ماکزیمم ۲۰ نمره در نظر گرفته شده به همراه ۱۰ نمره حضور، گزارش کار و امتحان شفاهی است.در مجوع از ۳۰ نمره حساب خواهد شد.در نمره دادن به دروس عملی موارد زیر در نظر گرفته می شود :

 • آمادگی داوطلب
 • مهارت های فنی
 • نتیجه ی آزمایشات
 • اطلاعات مورد نظر برای آزمایش
 • امتحان شفاهی

نکته : بصورت مداوم پرونده ی عملکرد دانشجویان در دروس عملی و یا تئوری به روز و ذخیره می شود.

امتحانات:

 • به صورت سالیانه دانشجویان امتحان می دهند.
 • امتحان هر درس دو بار در سال برگزار می شود که اولین امتحان ، امتحان دوره ای و سالیانه است و امتحان دوم ، تکمیلی می باشد.
 • امتحان ها به صورت کتبی و عملی( یا شفاهی) خواهند بود.
 • تنها دانش آموزانی حق شرکت در امتحانات پایان ترم را دارند که حضورشان در کلاس های تئوری و عملی در مجموع حداقل ۸۰% باشد.

نحوه آزمون:

 • امتحانات تئوری باید سه ساعت باشد و امتحانات عملی ۴ ساعت
 • دانشجویانی که چه در امتحان تئوری و یا عملی یک واحد مشخص درسی نمره ی کافی را کسب نکنند باید اینن واحد را دوباره اخذ کنند.
 • امتحان عملی شامل پاسخگویی شفاهی به سوالات خواهد بود.امتحان شفاهی بعد از امتحان clerkship گرفته می شود.یک نماینده ی داخلی و یک نماینده ی خارجی آزمون را برگزار می کنند و دانشجو را با ارائه ی پرونده های پزشکی مختلف و بحث و مناظره بر آنها می سنجند.

معیارهای قبولی در امتحانات:

دانشجویانی که حداقل ۵۰% نمره را در امتحان تئوری و عملی هر واحد کسب کنند واحد درسی خود را پاس کرده اند،دانشجویانی که حداقل ۶۰% نمره را در بار اول هر امتحان کسب کرده باشند به عنوان دانشجویان نمونه کلاس درس خود را پاس کرده اند.دانشجویانی که حداقل ۷۵% نمره را در بار اول هر امتحان کسب کرده باشند به عنوان دانشجوی ممتاز درس خود را پاس می کنند.

واجد شرایط بودن برای ارتقاء به سال آینده:

دانشجویانی که تمامی واحد های سال اول خود را پاس کرده باشند اجازه ورود به سال دوم را کسب می کنند،در صورتی که بیشتر از دو درس را پاس نکنند از ورود به سال دوم منع می شوند.

اینترنشیپ :

اینترنشیپ فازی از دوره ی تعلیم و آموزش داروسازی است که دانشجو به طور مستقیم و عملی با پروسه ی داروسازی و درمانی درگیر می شود و تمامی مهارت های لازم را زیر نظر متخصصین آموزش می بیند تا بعد از فارغ التحصیلی مستقل باشند.

طبق قوانین هر دانشجو باید یک سال دوره ی اینترنشیپ بگذراند. هر دانشجویی که این دوره را باموفقیت پشت سر بگذارد مدرک مورد نظر را از دانشگاه راجیو گاندی دریافت می کند.

آموزش عملی

پست دادن در بیمارستان

هر دانشجو باید دوره ای ۵۰ ساعته پست در بیمارستان را به مدت ۲۰۰ روز کاری ، در هر یک از سالهای دوم،سوم و چهارم خود بگذراند.هر دانشجو باید گزارش روزانه ی خود را به ارشد خود گزارش دهد و مرتباً توسط رئیس دپارتمان و یا موسسه آموزشی مسئول مورد آزمایش قرار می گیرد.

در سال پنجم تحصیل ، هر دانشجو موظف است که به صورت روزانه نیم روز صبحگاهی خود را در بیمارستان بگذراند که شامل دوره ی اینترنشیپ دانشجو می باشد.ممکن است دروس تئوری به بعد از ظهر بی انجامد.

پروژه کار

به منظور آموزش نحوه ی گزارش،جمع آوری داده و اطلاعات درمانی به دانشجو پروژه ای تعلق می گیرد تا زیر نظر استاد مربوطه انجام دهد.موضوع پروژه توسط مدیر گروه و یا مدیر انستیتو باید مورد پذیرش قرار گیرد.زمان شروع پروژه ابتدای سال پنجم می باشد.این پروژه باید به صورت گزارش کتبی و برگزاری سمینار در پایان سال تحویل داده شود.

هدف از پروژه در نظر گرفتن اهداف کار، متد، نتایج، بحث و نتیجه گیری است.

هدف های پروژه:

ارائه ی شواهد برای امین بودن در استفاده از کار منتشر شده ی دیگران و ثبت مشاهدات

رشد دانشجو در جمع آوری اطلاعات، آنالیز، گزارش و پرزنتیشن.

روش شناسی

در تالیف و انجام این پروژه باید از متد ها و روش های زیر استفاده نمود:

 • زیر نظر استاد راهنما دانشجویان به گروه های بیش از دو و کمتر از چهار نفر تقسیم می شوند.
 • موضوع پروژه باید توسط مدیر گروه و یا مدیر انستیتو تایید شود.
 • موضوع پروژه باید به داروسازی با پایه بیمارستانی و کلینیکی و اجتماعی مربوط باشد. بهتر است حول بیمار و درمان دارویی باشد
 • دانشجویان باید حداقل سه سمینار بدهند، یکی در ابتدا، یکی در وسط و دیگری در پایان پروژه.
 • دو صفحه کتبی شامل عنوان پروژه،اهداف،متد و روش،مزایا و منابع به مدیر گروه و یا مدیر موسسه تحویل داده می شود.

گزارش:

دانشجویان مشغول به هر پروژه باید گزارشی ۴۰-۵۰ صفحه ای در اختیار مدیر گروه و یا مدیر انستیتو قرار دهند.گزارش پروژه باید گواهی استاد راهنما، مدیر گروه و مدیر انستیتو را به همراه داشته باشد. گزارش پروژه باید تایپ کامپیوتری با فونت Times Roman بر روی A4 شود. عنوان باید bold و با سایز ۱۸ ، پاورقی ها bold و با سایز ۱۴ و متن گزارش با سایز ۱۲ باشد. صفحه ی جلد گزارش پروژه باید شامل اطلاعات در مورد نام دانشجو و نام استاد راهنما با سایز ۱۴ باشد.

تحویل گزارش باید حداقل یک ماه قبل از شروع امتحانات پایان ترم و یا تکمیلی باشد.

نمرات میان ترم :

 • پروژه باید توسط تصحیح کنندگان داخلی و خارجی بررسی شود.
 • دانشجویان به صورت گروهی برای ۴ ساعت مورد آزمایش قرار می گیرند( هر گروه ۴ نفره ۳۰ دقیقه)
 • سه سمینار ارائه شده توسط دانشجویان بررسی می شوند با در نظر گرفتن ۲۰ نمره برای هر کدام، میانگین بهترین از بین دو ارائه به دانشگاه ارسال می گردد.

اگر رشته داروسازی را انتخاب کنید:

 • تمایل زیادی به سر و کله زدن با بیماران ندارید.
 • مهارتهای بازاریابی و فروش خوبی دارید.
 • به مدیریت اقتصادی و روابط تجاری علاقه دارید.
 • در حفظیات و به خاطر سپاری قوی هستید.
 • تناسب آموخته هایتان با آنچه که در شغلتان انجام می دهید چندان برایتان مهم نیست.
 • دوست دارید به جای جسم یا فکرتان، بیشتر سرمایه تان درگیر شغلتان باشد.

در هنگام تحصیل در این رشته ، چنین شرایطی خواهید داشت:

 • با خون و مرگ و زندگی تماس نزدیک ندارید.
 • چه در دوران تحصیل و چه دوران کار، شیفت شب و کشیک اجباری ندارد، مگر اینکه خودتان بخواهید!
 • از سال‌های پایانی تحصیل اجازه کار رسمی در داروخانه را دارید.
 • با بیمار و مراجعین سر و کار چندانی ندارید. این وظیفه را همکاران داروخانه بر عهده دارند.
 • الزاما باید به درس‌های مشتق شده از شیمی علاقه وافر داشته باشید.
 • جذابیت دوران تحصیل در این رشته به اندازه رشته رشته پزشکی و دندان‌پزشکی نیست.
 • دنیای یک دانشجوی داروسازی به کلاس درس و آزمایشگاه محدود می‌شود و خبری از ارتباط با بیمار و کادر درمانی نیست.

آینده شغلی در رشته داروسازی به ترتیب زیر پیش بینی می‌شود:

 • احتمالا داروسازان از پزشکان عمومی و دندان پزشکان شرایط مهاجرت راحت تر دارند.
 • در دو سال آخر تحصیل اجازه کار در داروخانه، به شکل محدود دارند.
 • در صورت تاسیس داروخانه، بدون نیاز به حضور، درآمدزایی خواهید داشت.
 • هیچ نیازی به ارتباط با بیمار نیست.
 • در برخوردهای نادرست و دور از ادب، حاشیه امن‌تری نسبت به رشته پزشکی و دندان‌پزشکی دارید.
 • آرام آرام بر تعداد تخصص‌های این رشته افزوده می‌شود و تا زمان دانش‌آموختگی دانشجویان تازه وارد به این رشته احتمالا هم بر تعداد و هم ظرفیت انها افزوده خواهد شد.
 • فرصت‌های شغلی در موسسات پژوهشی و کارخانه‌های تولید دارو و محصولات بهداشتی پزشکی روز به روز افزایش می‌یابد.