مراحل‌ دانشگاهی و آینده شغلی در رشته لیسانس داروسازی

هر داوطلب باید در کارخانجات داروسازی/بیمارستان های مورد تایید/ لابراتوار های تحقیقاتی CSRI/ حداقل 150 ساعت را در بیشتر از 45 روز به عنوان دوره ی آموزش عملی، در پایان سال سوم یا چهارم خود بگزراند.داوطلبین باید دو کپی از گزارش آموزش عملی خود به همراه تاییدیه ی موسسه ی آموزشی و امضا شده توسط رئیس دپارتمان مربوطه در اختیار دانشگاه قرار دهند.همچنین دانشجویان در سال آخر تحصیل خود باید از موسسات و کارخانجات داروسازی متعددی دیدن به عمل بیاورند و گزارش خود را به مدیر گروه برای تایید ارائه دهند.


داوطلبان این رشته حتماً باید حداقل ۸۰% حضور در واحد های عملی و تئوری را داشته باشند. داوطلبان باید این دوره را در سطح مطلوبی به پایان برسانند تا اجازه حضور برای امتحان را کسب کنند. کالج با ۷۵% حضور در کلاس به شما اجازه ی شرکت در امتحانات دوره ای را می دهد.

شرایط سنی : داوطلب باید ۱۷ سال تمام داشته باشد و یا تولد او ۳۱ دسامبر یا قبل از آن باشد.

زبان آموزش انگلیسی است.

سال اول
Tutorial Hours/Week
Practical Hours/Week
Theory Hours/Week
Subject
.Sl No
01
03
03
Human Anatomy & Physiology
1.1
01
03
02
Pharmaceutics
1.2
01
03
02
Pharmacognosy-I
1.3
01
03
03
Pharmaceutical Organic Chemistry-I
1.4
01
03
03
Pharmaceutical Inorganic Chemistry
1.5
nil
00/02
03/02
Mathematics or Biology
1.6
nil
03
03
Computer Science & Statistics
1.7
سال دوم
Tutorial Hours/Week
Practical Hours/Week
Theory Hours/Week
Subject
.Sl No
01
03
03
Physical Pharmaceutics
2.1
02
03
03
Pharmaceutical Microbiology & Biotech
2.2
02
03
02
Pathophysiology
2.3
01
03
03
Applied Biochemistry
2.4
02
03
03
Pharmaceutical Organic Chemistry - II
2.5
سال سوم
Tutorial Hours/Week
Practical Hours/Week
Theory Hours/Week
Subject
.Sl No
02
03
03
Medicinal Chemistry-I
3.1
02
00
02
Pharmaceutical Jurisprudence
3.2
02
03
02
Pharmacognosy and Phyto chemistry
3.3
02
04
03
Pharmaceutical Engineering
3.4
02
00
02
Pharmcology
3.5
سال چهارم
Tutorial Hours/Week
Practical Hours/Week
Theory Hours/Week
Subject
.Sl No
01
03
03
Pharmaceutical Technology & Biopharmaceutics
4.1
01
03
02
Instrumental and Biomedical Analysis
4.2
01
04
02
Pharmacology and Toxicology
4.3
01
03
03
Medicinal Chemistry - II
4.4
01
03
02
Industrial Pharmacognosy
4.5
ELECTIVE
4.6
I.Industrial Pharmacy
01
00
02
a.Advanced Industrial Pharmacy
00
00
02
b.Pharmaceutical Marketing & Management
OR
II.Pharmacy Practice
01
00
02
a.Pharmacokinetics and Therapeutic drug monitoring
01
00
02
b.Pharmaceutical Marketing & Management
تئوری :

سه امتحان دوره ای (با فاصله ی مساوی) در سال تحصیلی برگزار می شود.میانگین دو امتحان از سه امتحان از ماکزیمم ۳۰ نمره حساب می شود و نمره تئوری ترم ثبت خواهد شد.

با ارائه دلایل قابل قبول امکان برگزاری یک امتحان مجدد در طول هر ترم از طرف کالج برای دانشجویانی که امتحان ترم خود را از دست داده اند می باشد.برای امتحان دروس تخصصی تمام سیلابس درسی برای واحد مورد نظر امتحان گرفته می شود.

عملی :

دانشجویان باید آزمایشات و پروژه های عملی سیلابس درسی خود را پاس کنند.برای هر درس آزمایشگاهی و عملی ماکزیمم ۲۰ نمره در نظر گرفته شده به همراه ۱۰ نمره حضور، گزارش کار و امتحان شفاهی است.در مجوع از ۳۰ نمره حساب خواهد شد.

مراحل‌ دانشگاهی رشته لیسانس داروسازی در دانشگاههای هندوستان

دانلود فایل PDF

اگر رشته داروسازی را انتخاب کنید:

 • تمایل زیادی به سر و کله زدن با بیماران ندارید.
 • مهارتهای بازاریابی و فروش خوبی دارید.
 • به مدیریت اقتصادی و روابط تجاری علاقه دارید.
 • در حفظیات و به خاطر سپاری قوی هستید.
 • تناسب آموخته هایتان با آنچه که در شغلتان انجام می دهید چندان برایتان مهم نیست.
 • دوست دارید به جای جسم یا فکرتان، بیشتر سرمایه تان درگیر شغلتان باشد.

در هنگام تحصیل در این رشته ، چنین شرایطی خواهید داشت:

 • با خون و مرگ و زندگی تماس نزدیک ندارید.
 • چه در دوران تحصیل و چه دوران کار، شیفت شب و کشیک اجباری ندارد، مگر اینکه خودتان بخواهید!
 • از سال‌های پایانی تحصیل اجازه کار رسمی در داروخانه را دارید.
 • با بیمار و مراجعین سر و کار چندانی ندارید. این وظیفه را همکاران داروخانه بر عهده دارند.
 • الزاما باید به درس‌های مشتق شده از شیمی علاقه وافر داشته باشید.
 • جذابیت دوران تحصیل در این رشته به اندازه رشته رشته پزشکی و دندان‌پزشکی نیست.
 • دنیای یک دانشجوی داروسازی به کلاس درس و آزمایشگاه محدود می‌شود و خبری از ارتباط با بیمار و کادر درمانی نیست.

آینده شغلی در رشته داروسازی به ترتیب زیر پیش بینی می‌شود:

 • احتمالا داروسازان از پزشکان عمومی و دندان پزشکان شرایط مهاجرت راحت تر دارند.
 • در دو سال آخر تحصیل اجازه کار در داروخانه، به شکل محدود دارند.
 • در صورت تاسیس داروخانه، بدون نیاز به حضور، درآمدزایی خواهید داشت.
 • هیچ نیازی به ارتباط با بیمار نیست.
 • در برخوردهای نادرست و دور از ادب، حاشیه امن‌تری نسبت به رشته پزشکی و دندان‌پزشکی دارید.
 • آرام آرام بر تعداد تخصص‌های این رشته افزوده می‌شود و تا زمان دانش‌آموختگی دانشجویان تازه وارد به این رشته احتمالا هم بر تعداد و هم ظرفیت انها افزوده خواهد شد.
 • فرصت‌های شغلی در موسسات پژوهشی و کارخانه‌های تولید دارو و محصولات بهداشتی پزشکی روز به روز افزایش می‌یابد.