ویدئوها
1:56
موسسه شیوه نوین رهجویان عصر دانش
11:27
Raja Rajeswari Colllege
1:04
Vydehi Institute of Medical
2:31
هندی زبان رسمی مردم هندوستان نیست
1:59
چرا به ایندیا هندوستان هم گفته می شود
4:18
مشکلات خارجی هندوستان - کمدی
1:20
مناظر و صداها از شهر بنگلور
2:37
Indian Academy Degree College
7:41
DR.B.R. Ambedkar College
ویدئوها
11:27
تمرینات کمبریج زبان شما را قوی می کند
1:04
با کمک کمبریج با دنیا صحبت کنید
2:55
CEFR چیست؟
02:00
راهنمای کمبریج برای دوره آیلتس
1:47
راهنمای کمبریج برای دوره آیلتس
2:31
دوره های آمادگی آزمونهای کمبریج
02:00
درباره آزمونهای کمبریج بیشتر بدانید
1:47
آزمونهای زبان آیلتس و کمبریج
2:31
دوره های آمادگی آزمونهای کمبریج
02:00
آشنایی با غذاهای محلی و رستوران های شهر بنگلور
1:47
تصاویر شهر بنگلور هندوستان
2:31
آشنایی با بازارهای خرید شهر بنگلور
02:00
آشنایی با شهر بنگلور هندوستان
1:47
معرفی پارک Bannerghetta در شهر
2:31
آشهر آبی wonderla در بنگلور