چگونه می توانم دندانپزشک شوم ؟


چگونه می توانم دندانپزشک شوم ؟

برای دندانپزشک شدن، داشتن دانش ، مهارت و تحصیلات مرتبط الزامی است. علاوه بر آن خوب است که شخصیت مناسب این شغل را نیز داشته باشید. در این صورت ضمن این که احتمالاً دندانپزشک موفقتری خواهید بود، از شغلتان نیز احساس رضایت بیشتری خواهید کرد.

مهارت و دانش مورد نیاز دندانپزشک
  • هماهنگی خوب چشم و دست
  • هماهنگی خوب چشم و دست
  • توان بدنی مناسب
  • مهارت ارتباطی خوب در مقابل بیماران مثلا برای ارائه توضیح مناسب راه‌های درمان به بیمار
  • صبر و تحمل
  • توانایی آرام کردن بیماران مضطرب
  • آشنایی با زبان انگلیسی برای آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین روشها در حوزه دندانپزشکی
تحصیلات لازم برای دندانپزشک

شغل دندانپزشک از جمله مشاغلی است که برای ورود به آن تنها یک مسیر تحصیلی وجود دارد که آنهم تحصیل در رشته دکتری عمومی (حرفه ای) دندانپزشکی است. البته برخی افراد علاقه مند پس از پایان این مرحله باز هم ادامه تحصیل داده و با گرفتن مدرک دکتری تخصصی دندانپزشکی وارد این شغل می شوند

شخصیت شناسی شغل دندانپزشک

در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و … برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.

شخصیت شناسی شغل دندانپزشک بر اساس تست MBTI

ESTJ این تیپ شخصیتی دوست دارد با چیزهای ملموس و واقعی سر و کار داشته باشد او می تواند بر اساس استدلال های قیاسی خود به علت و معلول ها پی برده و نتیجه گیری کند.

ISTJ این تیپ شخصیتی به نگرانی های بیماران توجه خاص داشته، خوب گوش کرده و توصیه های حساب شده می کند. او از محیط های کاری منظم و از جنبه های فنی دندانپزشکی لذت می برد.

ESFJ این تیپ شخصیتی دوست دارد با دیگران مستقیما در ارتباط باشد، به آنها کمک کرده و از مشکلات و دردهایشان بکاهد. او می تواند رابطه خوبی با بیماران و همکاران خود ایجاد کند.

ISFJ این تیپ شخصیتی علاقه دارد به دیگران کمک کند و در کار خود استقلال داشته باشد. معمولا در این شغل او با بیمار یا مراجعه کننده ارتباط برقرار می کند.