تاریخچه آشـتانگا یـوگـا


سیستم آشتانگایوگا از نسخه خطی رمزآلودی که بر روی دسته ای از برگ نخل نوشته شده بود به نام کورانتا یوگا (yoga korunta) احیا شده است. این مجموعه منظم از هاتا یوگا در دهه 1930 بوسیله استاد یوگا ومحقق سانسکریت “سری تیرارمالا کیریشنام آ چاریا”و شاگردش “ک پاتابی جویس”زمانیکه در کتابخانه دانشگاه “کلکته”(calcutta)مشغول تحقیق بر روی متون سانسکریت بودند کشف شد. قدمت این دست نوشته بین 500 تا 1500 سال تخمین زده شده است.“ تریمالای کیریشنام آچارتا”(tirumalai krishnamacharya) و”ک . پاتابی جویس “ (k. pattabhi jois) سری آشتانگایوگا(که از ابتدا شش سری وضعیت بوده است)را ترجمه و بازسازی کردند و “پاتابی جویس” با تشویق “کیریشنام آچاریا” آن را به عنوان پایه ی تمرین و آموزش خود قرار داده است. او تا سن 85 سالگی روش خود را در “میسور هند”تعلیم می داده است.

آشتانگایوگا آتش درون را بیدار می کند. شعله خاموش انرژی حیات که درون همه ماست را شعله ور می کند. سیستم ونیاسا بر پایه ی همگامی تنفس عمیق با حرکات موزون است. با توالی بین حرکات، جریان مداوم انرژی خلق می شود که بدن را گرم میکند، به خون اکسیژن می رساند، غدد و اندام ها را تغذیه می کند، سیستم عصبی را پاک و تصفیه می کند و سموم بدن را از طریق عرق ریزی دفع می کند. وقتی گرمای بدن بالا می رود سموم می سوزند و از بدن دفع می شوند و بدنی سبک و قوی و ذهنی پاک را خلق می کند.گرما تنها به سبب حرکات فیزیکی ایجاد نمی شود بلکه این گرمای معنوی درون است که با سوختن ابر غفلت و وهم ایجاد می شود.وقتی گرمای درون بالا می رود تنها سبب دفع سموم نمی شود بلکه اتفاق حیرت آور دیگری نیز می افتد. بدن (خم) نرم می شود و حرکت می کند. همانطور که پاتابهی جویس می گوید”حتی آهن در اثر حرارت خمیده (نرم) می شود”با این توانایی و آزادی در حرکت ما می توانیم بخش هایی از بدن را که قبلا محسور یا مسدود بوده اند را باز کنیم. این آزاد شدن باعث احساس سبکی می شود. اینجاست که می توانیم کشف کنیم که یوگا حقیقتا چیست. یوگا تنها حرکات فیزیکی و راه جدیدی برای گذراندن وقت و پرکردن خلاء نیست بلکه روشی برای بازگرداندن انرژی حیاتی به بخش های مسدود بدن و آگاهی از عمیق ترین و درونی ترین بخش های بدنمان است. یوگا تجدید دیداری است با خرد ذاتی که همه ی ما مالک آن هستیم ولی به نظر می رسد ارتباطمان را با آن از دست داده ایم.

با افزایش تمرکز، تنفس و ذهن و بدن و روح یکپارچه می شود. آشتانگایوگا تکنیک تمرکز است که نیروهای اصلی زندگی را متحد می کند و با ریتم درونی شما می تپد. با کنترل تنفس، ذهن آرام می شود و به شخص اجازه می دهد با جهان یکی شود. با افزایش تمرکز هماهنگی بدون زحمت و سبکی بین تمرکز و حرکات ایجاد می شود. با عمیق ترین بخش قلبمان است که می توانیم بیکرانی فضا را درک کنیم و با کنترل ریتم حیاتیمان است که می توانیم از قدرت زمان رهایی بیابیم، با دستیابی به منبع زندگی است که می توانیم از قدرت مرگ رهایی یابیم. با جستجوی محدوده ی ناشناخته درونمان است که می توانیم با جهان الهی و شیطانی ملاقات کنیم.

وینیاسا Vinyasa چیست ؟

آشتانگایی که توسط “پاتابی جویس”آموزش داده می شود شکلی از هاتایوگا است که بر آسانا (وضعیت) و پرانایاما (کنترل تنفس) متمرکز است. برخی آن را”وینیاسا آشتانگایوگا”می نامند تا بین سیستم هشت تایی “پاتانجالی”و آشتانگایوگا “در کتب راهنما تفاوت قائل شوند.کلمه وینیاسا به هماهنگی تنفس و حرکات اشاره دارد. طول دم و بازدم است که زمان رفتن از یک آسانا به آسانای دیگر را تعیین می کند. در واقع در این سیستم تنفس و فاصله زمانی بین آساناها اهمیت بیشتری نسبت به انجام بی نقص یک آسانا دارد.کلمه ونیاسا همچنین به سری خاصی از حرکات که به صورت متوالی و مکرر بین هر آسانا (در برخی اوقات همچنین بین هر طرف چپ و راست-در یک آسانا) اشاره دارد.

اهداف آشتانگا يوگا را می توان به صورت زير خلاصه کرد:

  • داشتن حسن خلق و ارتباط درست با خود و ديگران
  • آموختن اصول بهداشت ذهنی و روانی
  • صلح درونیc
  • دوستی و خير خواهی نسبت به ديگران
  • پاک سازی درونی
  • تعالی معنوی

يوگا با قدمتی چند هزار ساله، درمشرق زمين متولد شد اما امروزه در اقصی نقاط دنيا گسترش يافته است. يوگای عملی از هشت رکن اساسی تشکيل می شود:

1 - ياما (Yama): به معنای كنترل، خودداری و پرهيز از عوامل تباه كننده تن و روان است.

ياما شامل تعليم چگونگی رفتار اجتماعی است. سالک در اين بخش می آموزد که به ديگران آزار نرساند و با آنان روابطی دوستانه برقرار کند (آهيمسا). صادق، راستگو و امين باشد (ستيا). تمايلات جنسی خود را تعديل کند (براهماچاريا). حسود و کم بين نباشد (آپاريگراها). به حقوق ديگران احترام بگذارد و از فريب و نيرنگ به هر شکل آن اجتناب کند (آستیا).

2 - نياما (Niyama): به معنای داشتن نظم و انضباط در زندگی روزمره در تمام مدت زندگي.

نياما شامل تعليم انتظامات فردی است. سالک در اين مرحله می آموزد که در کارها و امور خود منظم باشد و جسم و روان خود را پاک نگه دارد (سااوچاست (. قانع باشد و از خود و ديگران انتظارات متناسب داشته باشد (سانتوشا). آرام و شجاع باشد و در مقابل مشکلات زندگی پايداری کند (تاپاس). ضعفها و توانايی های خود را به خوبی بشناسد (سوادي هیايا). و در مقابل خداوند و مشيت او راضی و تسليم باشد (ايشواراپرانيدانا).

3 - آسانا (Asana): به استقرار بدن در حالتی خاص با انجام حركات بدنی يوگا

آسانا شامل تعليم حرکات جسمی و نرمش های يوگا است و در اين بخش سالک با انجام حرکات ويژه يوگا به صورت منظم و درست، در راستای ايجاد و حفظ سلامت جسمی و روانی خود تلاش می کند.

4 - پراناياما (Pra nayama): به معنای نيروی حيات و كنترل نيروی حياتی با انجام تمرينات تنفسی يوگا می‌باشد.

پراناياما علم کنترل تنفس برای کمک به تمرکز افکار و حفظ سلامت است. سالک در اين بخش می آموزد که با کنترل بخش های گوناگون تنفس خود شامل دم، بازدم و حبس دم، آثاری گوناگون در بدن خود ايجاد کند.

5 - پراتایاهارا :(Pratayahara) به معنای تربيت و انضباط حواس

پراتایاهارا مرحله کنترل ذهن از خواهشهای نفسانی است، پاکی ذهن از خواهشها، کشمکش ها و اضطراب ها سر آغاز تمرکز درونی و تعالی روحی خواهد بود. سالک در اين مرحله می آموزد که نسبت به دريافت ها و واکنش هايش در برابر محرک های بيرونی هشيار باشد و آنها را کنترل کند و با مثبت نگری به وقايع بيرونی و نظارت بر واکنش های درونی، آنها را به وسيله ای برای کسب انرژی روحی و روانی تبديل کند.

6 - دهارانا (Dharana): به معنای كنترل و انضباط فكر (بدست آوردن تمركز فكر).

دهارانا يعنی تمرکز فکر و توجه کامل روی فعاليتهاست. هنگامی که سالک از تنش ها و اضطراب ها رهايی يافت می تواند با تمرکز هر چه بيشتر روی اعمال و افکارش، استعدادهای درونی خود را بيش از پيش شکوفا کند.

7 - دهيانا (Dhyana): به معنای به جريان انداختن فكر متمركز شده يا تفكر عميق يا مراقبه (Meditation).

دهيانا یعنی خلاء ذهنی و مديتيشن. سالکی که از قيد درگيری هاي ذهنی و خواهش های نفسانی رها شده است، در اين بخش می آموزد که ذهن خود را درنوعی خلاء ويژه قرار دهد و از اين راه فرصت ذخيره سازی انرژی روانی و امکان رشد توانايی های ذهنی را به دست آورد. در اين شرايط ذهن سالک از تمامی تفکرات پراکنده آزاد است و تنها به وحدت با کاينات معطوف است.

8 - سامادهی (Samadhy): به معنای رسيدن به وحدت با جهان هستی

سامادهی بالاترين مرحله يوگا و یا وصل، قرب الهی و نزدیک شدن با خالق است. در اين مرحله، ديگر سالک ميان خود، خدا و هستی هيچگونه فاصله ای نمی بيند.