معافیت تحصیلی


دانشجویان مشمول نظام وظیفه در خارج از کشور پس از تشکیل پرونده تحصیلی درسامانه تاک و مراجعه به نمایندگی با ارائه اصل مدارک بارگذاری شده و اطمینان از ارسال مدارک از طریق سامانه به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، باید موضوع معافیت تحصیلی خود را از طریق بستگان در تهران به تناسب رشته تحصیلی با مراجعه به وزارت مربوطه و نظام وظیقه پیگیری نمایند تا نتیجه در سامانه تاک اعمال و امکان استفاده آنان از تسهیلات دانشجویی در نمایندگیفراهمگردد.

تازمانی که مجوز استفاده از تسهیلات غیر ارزی برای این قبیل دانشجویان به نمایندگی ها اعلام نگردد دانشجو مشمول بوده و امکان استفاده از تسهیلات غیر ارزی دانشجویی میسر نمی گردد.با توجه به اینکه سن مشمولیت از ابتدای ماه 18 سالگی تمام می باشد لذا خروج اشخاص قبل از سن مشمولیت نیازی به اخذ مجوز ندارد.

مثال: متولد 20/12/74 از 1/12/92 به عنوان مشمول محسوب می گردد و خروج وی از کشور قبل از اسفند بلامانع بوده و نیاز به مجوز وظیفه عمومی ندارد.

• صدور مجوز برای مشمولانی که در مهلت معرفی قرار دارند با ارائه گواهی فراغت، انصراف یا ترک تحصیل یا اخراج و پس از آن (مهلت معرفی) با ارائه برگه آماده به خدمت و سپردن وثیقه بلامانع است.

• صدور مجوز برای دارندگان برگ آماده به خدمت از 45 روز مانده به تاریخ اعزام مجاز نمی باشد.

• دانش آموزان، فارغ التحصيلان و افرادي كه داراي برگه اعزام به خدمت مي باشند كه قصد سفر به كشور عراق را دارند مي‌بايست با ارايه نامه از سازمان حج و زيارت و يا كاروان كه در آن تاريخ و مقصد سفر مشخص باشد به وظيفه عمومي محل سكونت مراجعه نمايند.

• دانش آموزاني كه قصد سفر به كشور عربستان را دارند مي‌بايست با ارايه نامه از سازمان حج و زيارت كه در آن تاريخ و مقصد سفر مشخض باشد اقدام نمایند.

• صدور مجوز برای دانش آموزانی که در حال تحصیل می باشند و در سن مشمولیت قرار دارند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل که به تایید وزارت آموزش و پرورش رسیده باشد و سایر مدارک مورد نیاز، امکان پذیر می باشد.

انواع دیگر راههای خروج از کشور برای خروج محصلین از کشور به شرح زیر می باشد:
سفرهايي هستند كه براي زيارت اماكن مقدس به كشورهاي عربستان و عراق صورت مي پذيرد و برای این منظور مشمول با داشتن شرایط زیر و سپردن مبلغ 20 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت می تواند اقدام نماید.

1. فاقد غيبت و دارای معافیت تحصیلی باشد.

2. حداكثر مدت زمان اينگونه سفرها 30 روز مي باشد.

3. مهلت معرفي مشمولان فارغ التحصيل به پايان نرسيده باشد يا داراي برگه اعزام بدون غيبت باشند.

4. فارغ التحصيلان مقاطع ديپلم و پيش دانشگاهي که مهلت معرفی آنان به اتمام نرسیده و یا دارای برگ اعزام به خدمت بدون غیبت باشند مي توانند اين مجوز را با ارائه مدارك لازم درخواست نمايند. تاريخ مراجعت اينگونه افراد از خارج از كشور مي بايست حداقل تا 45 روز قبل از تاريخ اعزام بخدمت باشد.

5. درخواست مجوز خروج از کشور دانشجويان بايد داراي محدوده زمانی، مشخصات شناسنامه ای، کد ملی، سال ورود به دانشگاه، مقطع تحصیلی، نام کشور و علت مسافرت باشد .

سفرهای سیاحتی

سفرهايي هستند كه به منظور افزايش اطلاعات و معلومات فردي و يا بازديد از بستگان ساكن در خارج از كشور باشد و برای این منظور مشمول با داشتن شرایط زیر و سپردن مبلغ 150 میلیون ریال ودیعه نقدی یا ضمانت نامه بانکی می تواند اقدام نماید.

1. مشمول فاقد غيبت و داراي معافيت تحصيلي باشد.

2. حداكثر مدت زمان اينگونه سفرها 20 روز مي باشد.