شاشی کومار


شاشی کومار بنیانگذار مدرسه عارف میسور است. او یک سالک معنوی از زمان تولد بوده است. در دوران کودکی اش به دنبال یوگا، وداس و فعالیت های معنوی پرشور بوده است.

  • در جوانی، او بسیاری از انواع مدیتیشن را انجام می داد.
  • او تسهیل مدیتیشن اوشو و درمان از اوشو Multiversity را در پونا آموزش می دهد.
  • او همچنین دست در اشکال مختلف ماساژ مانند آیورودا، تایلندی، اسالن، بالی، و غیره دارد.
  • او با 8 سال تجربه نمونه شناخته شده خود را با عنوان Zen somatics massage ابداع کرد.

با وجود داشتن کمربند سیاه و سفید به دست آمده در کاراته ژاپن و به دست آوردن قهرمان ملی به مدت 3 سال، شاشی هنوز هم احساس می کرد چیزی را گم کرده است.

این شیفتگی از هنرهای رزمی داخلی، چی گونگ، تای چی، ماساژ تایلندی، هاتا یوگا و دیگر نمونه های مشابه آغاز شد.

تلاش او برای درک ابعاد مرگ منجر به نوشتن «کتاب مردگان تبتی»شد.

او به همراه معلم باردوی خود و تعدادی از شاگردانش در بسیاری از دوره های زندگی و مرگ هدایت شده توسط Veetman شرکت کرد.

او چند مذاکره در «باردو» در TV9 انجام داد.

شور و شوق چند بعدی، او را تشویق به ایجاد یک محل شناخته شده به عنوان «مدرسه عارف»، یک فضا برای تمرین معنوی و همچنین یک مکان برای استراحت و خنک کردن، نمود.