سوالات متداول معافیت تحصیلی


1- از چه تاريخي مشمولان وارد سن مشموليت مي شوند؟

تمام افراد ذكور ايراني كه به سن 18 سالگي تمام مي رسند از اول ماه تولد که طی آن ماه وارد 19 سالگی می شوند مشمول قانون وظيفه عمومي مي گردند و تاشش ماه فرصت دارند خود را به سازمان معرفي نمايند.

2- حداكثر زمان معرفي مشمولاني كه قبل از سن مشموليت فارغ التحصيل ، ترك تحصيل يا اخراج مي شوند چه مدت مي باشد؟

حداكثر مدت معرفي ايشان 6 ماه پس از رسيدن به 18 سالگي تمام است .

مثال: دانش آموز متولد 18/2/73 كه قبل از 1/2/91 فارغ التحصيل، انصراف، ترك تحصيل يا اخراج از تحصيل شده باشد حد اكثر تا 18/8/91 فرصت معرفي خود را دارد.

3- حداكثر زمان معرفي مشمولاني كه پس از سن مشموليت ، فارغ التحصيل، انصراف، ترك تحصيل يا اخراج مي شوند چه مدت مي باشد؟

مثال: دانش آموز متولد 18/2/73 كه در تيرماه 1391 فارغ التحصيل، انصراف ، ترك تحصيل و يا اخراجي محسوب شوند تا پايان تير ماه 92 مهلت معرفي خواهد داشت. همچنین از تاريخ فراغت، اخراج يا ترك تحصيل يكسال فرصت دارند تا خود را معرفي نمايند.

(جهت ایجاد تسهیلات برای این قبیل مشمولان برای شرکت در آزمون دانشگاهها، تا پایان شهریور سال بعد از فراغت از تحصیل، مهلت معرفی دارند.)

4- دانش آموزاني كه از مهر91 در پايه اول مقطع متوسطه یا پایین تر شروع به تحصيل نموده اند تا چه زماني مجاز به تحصيل خواهند بود؟

اينگونه مشمولان حداكثر تاپايان 20 سالگي مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصيل دهند، رشته هاي تحصيلي تاثيري در اين مدت زمان نخواهند داشت.

5- دانش آموزي كه از مهر 91 در پایه دوم یا بالاتر شروع به تحصیل نموده اند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

چنانچه در رشته ي كاردانش يا فني حرفه اي به تحصيل اشتغال دارند حداكثر تا پايان 22 سالگي و رشته هاي مختلف پيش دانشگاهي حداكثر تا 24 سالگي مجاز به تحصيل خواهند بود.

6- آيا دانش آموزاني كه درورود به سن مشموليت در مقطع راهنمايي به تحصيل اشتغال دارند حق ادامه تحصيل خواهند داشت؟

بله در صورت پيوستگي تحصيلي حداكثر تا پايان 20 سالگي ميتوانند تحصيل نمايند.

7- آيا دانش آموزان درمهلت يكساله معرفي پس از فراغت ،اخراج، انصراف يا ترك تحصيل مي توانند ادامه تحصيل دهند؟

اينگونه مشمولان مي توانند بدون صدور معافيت تا پايان مهلت يكساله و پس از معرفي تا موعد اعزام خود ادامه تحصيل بدهند

مثال : دانش آموزمتولد 15/8/70 كه در مهر 91 در پايه دوم كاردانش شروع به تحصيل نمايد مي تواند خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايد چنانچه مشمول مذكور تا 15/8/92 فارغ التحصيل نشده مي تواند بدون صدور معافيت تحصيلي حداكثر تا15/8/93 به تحصيل ادامه دهد وپس از اين تاريخ 15/8/93 درصورت عدم معرفي وارد غيبت خواهد شد.

8 - آيا به مشمولاني كه به صورت داوطلب آزاد تحصيل مي كنند معافيت تحصيلي تعلق مي گيرد؟

خير اينگونه مشمولان حق استفاده از معافيت تحصيلي را نخواهند داشت و شروع به تحصيل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصيل تلقي مي گردد.

9- متولدين سه ماه اول سال 71 در سال هاي قبل كه در خرداد ماه سال 90 فارغ التحصيل شده اند تاچه زمان مهلت معرفي خود به وظيفه عمومي را داشته اند ؟

دانش آموزان تا 18/8/90 (قبل از اجراي قانون جديد وظيفه عمومي) فرصت معرفي داشته اند در صورت عدم معرفي از تاريخ 19/8/90 وارد غيبت شده اند .

-10 متولدين سه ماهه دوم سال 71 در سال قبل كه درخرداد ماه سال 90 فارغ التحصيل شده اند تا چه زمان فرجه معرفي خود به وظيفه عمومي را دارند؟

اينگونه دانش آموزان با توجه به اينكه فرصت معرفي ايشان 18/9/90 بود ( بعد از اجراي قانون جديد وظيفه عمومي) فلذا از يك سال مهلت تعيين در قانون جديد برخوردار بوده و تا خرداد 91 مهلت معرفي خواهند داشت.

11- با عنايت به اجراي قانون جديد وظيفه عمومي ، موضوع تمديد مهلت اعزام متولد نيمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

با اجراي قانون جديد موضوع تمديد مهلت اعزام اينگونه مشمولان منتفي مي باشد .

12- موعدمعرفي دانش آموزاني كه قبل از 22/4/90 از تحصيل انصراف داده ، ترك تحصيل كرده يا اخراج شده اند چگونه است؟

اينگونه مشمولان چنانچه حداكثر ظرف مدت 4 ماه از تاريخ وقوع خود را معرفي نكرده باشند غايب محسوب مي شوند و مي بايست سريعاً خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايد.

مثال: دانش آموزي كه در تاريخ 1/3/90 ترك تحصيل يا اخراج شده باشد، با لحاظ مهلت 4 ماهه حداكثر تا1/7/90 مهلت معرفي داشته و لذا از آن تاريخ وارد غيبت گرديده و مي بايست سريعاً خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايند.

13- موعد معرفي دانش آموزان انصرافي ، ترك تحصیل ويا اخراجي كه آخرين موعد معرفي ايشان به لحاظ مهلت 4 ماهه بعداز تاريخ 22/8/90(تاريخ اجراي قانون جديد وظيفه عمومي) بوده چه زماني مي باشد؟

اينگونه دانش آموزان از تاريخ وقوع انصراف، ترك تحصيل و يا اخراج يك سال مهلت معرفي خواهند داشت.

مثال: مشمول متولد 15/06/71 كه در تاريخ 22/6/90 از تحصيل انصراف داده است با توجه به مهلت 4 ماهه قانون قديم وظيفه عمومي تا 22/10/90 فرجه معرفي داشته كه اين تاريخ بعد از تاريخ اجراي قانون جديد وظيفه عمومي بوده، فلذا مشمول تا22/6/91 مهلت معرفي خواهد داشت.

14- مشمولان فارغ التحصيل دانشگاه ها از چه تاريخ مي توانند از مهلت 1 ساله پس از فراغت خود استفاده نمايند؟

مشمولاني كه از تاريخ 22/2/90 به بعد در مقاطع تحصيلي در دانشگاه فارغ التحصيل شده اند حق استفاده از مهلت 1 ساله را خواهند داشت.

15- مشمولان اخراجي،انصرافي،ترك تحصيل ازچه تاريخ درشمول استفاده ازمهلت1ساله پس ازتاريخ وقوع انصراف،ترك تحصيل،اخراج قرار مي گيرند؟

مشمولاني كه از تاريخ 22/4/90 به بعد از تحصيل در مقاطع دانشگاهي انصراف، ترك تحصيل و يا اخراج شده باشند.

16- آيا دانشجويان انصرافي حق تحصيل مجدد را دارند؟

بلي. مشمولان در طي مدت تحصيل از ديپلم تا دكتري صرفاً 1 بار مي توانند از تحصيل انصراف و مجدداً با پذيرفته شدن در دانشگاه به شرط :

1- عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ انصراف (قبل از اعزام به خدمت).

2- انصراف قبل از اتمام سنوات تحصیلی مصوب بوده باشد یعنی در سنوات ارفاقی نباشد.

3- انصراف از تحصیل در مقطع، با اخذ مدرک تحصیلی پایین تر نبوده باشد.(مثلا انصراف از کارشناسی پیوسته با اخذ مدرک کاردانی نباشد، مگر اینکه مدرک اخذ شده در سنوات مجاز تحصیل همان مقطع یعنی مقطع پایین تر به مشمول تعلق گرفته باشد که در این صورت در حکم فارغ التحصیل محسوب شده و ادامه تحصیل وی بلامانع می باشد)

4- مقطع جدید، تکراری نباشد. (یعنی قبلا از این مقطع فارغ التحصیل نشده باشد.)

17- مشمولان فارغ التحصيل از مقطع متوسطه تا چه زمان مي توانند در دانشگاه پذيرفته وثبت نام نمايند؟

چنانچه حداكثر ظرف مدت يكسال از زمان فارغ التحصيل شدن در مقطع ديپلم يا پيش دانشگاهي در دانشگاه پذيرفته شوند مجاز به تحصيل خواهند بود و در صورت سپري شدن بيش از يكسال حق تحصيل نخواهند داشت(قبل از اعزام به خدمت). منظور از پذيرفته شدن در دانشگاه قبولي قطعي يا ثبت نام در دانشگاه مي باشد، لیکن بعد از اعزام به خدمت، سپری شدن بیش از یکسال از تاریخ فراغت مقطع متوسطه مانع نخواهد بود و فقط نداشتن غیبت اولیه و پذیرش در مقطع کارشناسی و بالاتر ملاک می باشد .

بديهي است زمان اعلام قبولی در آزمون هاي سراسري به منزله پذيرش تلقي خواهد شد و در مورد پذیرش بدون آزمون در دانشگاه، زمان ثبت نام به منزله تاریخ پذیرش است .

مثال: فارغ التحصيل 1/4/91 در مقطع متوسطه كه حداكثر تا 1/4/92 قبولي قطعي يا ثبت نام در دانشگاه داشته باشند مي توانند ادامه تحصيل بدهند.

18- فارغ التحصيلان مقطع متوسطه درخردادسال90شرط ثبت نام ياقبولي دردانشگاه آياحق ادامه تحصيل از مهر 91 را دارند؟

بله. با توجه به اینکه فارغ التحصیلان خرداد (پس از ورود به سن مشمولیت ) به منزله فارغ التحصیلان شهریور تلقی می گردند تا پایان شهریور سال بعد مهلت معرفی دارند.

19- آيابه دوره هاي فراگيرپيام نور،دوره هاي بين الملل دردانشگاه وپودماني وسايرمقاطع تحصيلي بدون آزمون معافيت تحصيلي تعلق مي گيرد؟

بلي در صورت تصويب شوراي گسترش آموزش عالي امكان جذب بدون آزمون واحد آموزشي، تحصيل اينگونه افراد منعي نخواهد داشت.(به دوره دانشپذیری در دانشگاه پیام نور، معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد و صرفاً از زمان قبولی قطعی و دانشجویی وضعیت مشمول بررسی و در صورت داشتن شرایط معافیت تحصیلی صادر خواهد شد.)

20- آياسربازان وظيفه اي كه به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصيل دردانشگاه هااز خدمت ترخيص ميشوند؟

در صورت قبولي اينگونه سربازان درمقطع كارشناسي و بالاتر ترخيص از خدمت صورت ميگيرد و ترخيص براي ادامه تحصيل در مقاطع كارداني مجاز نمي باشد.

21- دانشجوياني كه با انصراف ازتحصيل ،به عنوان دارندگان مدرك معادل درمقطع پايين شناخته مي شوند آيا مجاز به تحصيل در مقاطع بالاتر مي باشند؟

خير اينگونه مشمولان تا پايان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصيل نخواهند داشت.

22- آیا دانشجویان اخراجی مجاز به ادامه تحصیل هستند؟

خیر دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

23- سقف سنوات هاي مجاز تحصيلي در مقاطع مختلف دانشگاهي ، به چه ميزان مي باشد؟

برابر تبصره (1) ماده (33) قانون خدمت وظيفه عمومي، حداكثر معافيت تحصيلي براي دانش آموزان تا سن بيست سال تمام و در هر يك از مقاطع تحصيلي كارداني دو و نيم سال، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته سه سال، كارشناسي پيوسته پنج سال وكارشناسي ارشد پيوسته شش سال، دكتراي پيوسته هشت سال و دكتراي تخصصي شش سال است.

24- چه كساني ميتوانند از معافيت تحصيلي دانش آموزي در خارج از كشور استفاده نمايند؟

فرزندان ايرانيان مقيم خارج از كشور، چنانچه هنگام ورود به سن مشموليت (ماه تولد 18 سال تمام) درمدارس ايراني يا مدارس خارجي مورد تاييد وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصيل در مقطع متوسطه باشند می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

25 -آيا تحصيل در دوره هاي زبان در خارج از كشور براي ورود به دانشگاه درشمول معافيت تحصيلي قرار مي گيرند؟

خير به اين دوره ها معافيت تحصيلي تعلق نمي گيرد.

26- آيا مشمولاني كه در داخل كشور در مقطع متوسطه فارغ التحصيل مي شوند، حق تحصيل در خارج از كشور را دارند؟

خير آنها به عنوان مقيم خارج از كشور محسوب نشده و مجاز به تحصيل در دانشگاه هاي خارج از كشور نمي باشند.

27- چه مشمولاني مي توانند بدون آنكه مقيم كشورهاي خارجي باشند دردانشگاه هاي خارج از كشور تحصيل نموده و از معافيت تحصيلي دانش جويان خارج از كشور بهره مند شوند؟

مشمولاني كه در مقاطع كارشناسي يا بالاتر در دانشگاه هاي داخل كشور فارغ التحصيل شده باشند به شرط عدم ورود به غيبت و سپري نشدن بيش از يكسال از تاريخ فراغت از تحصيل با سپردن تضمين لازم مي توانند از اين معافيت استفاده نمايند.(ودیعه لازم فعلاً 15 میلیون تومان وجه نقد می باشد.)

28- آیا مرخصی تحصیلی جزء سنوات مجاز تحصیلی محسوب می گردد ؟

بله دانشگاه ها باید از درج عبارت مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی برای دانشجویان مشمول خودداری نمایند.

29- آیا مشمول غیر غایبی که بعد از مدت یکسال فرصت تعیین شده دانشگاه قبول شود می تواند از معافیت تحصیلی برخوردار شود؟

مشمولانی که به دلایل قانونی (معافیت موقت و … ) تاریخ اعزام خود را به تعویق می اندازند چنانچه مدت تعویق آنان از مدت یکسال فرصت تعیین شده در قانون بیشتر گردد، در صورتی که در حین فرصت معرفی تعویق شده (معافیت موقت و …) در دانشگاه قبول شوند ادامه تحصیل و بهره مندی آنان از معافیت تحصیلی بلامانع خواهد بود.

30- آیا تحصیل همزمان با خدمت امکان پذیر می باشد؟

خیر حتی در صورت تایید دانشگاه برای این دسته از دانشجویان معافیت تحصیلی صادر نمی گردد.

31- طلاب حوزه های علمیه پس از انصراف یا اخراج از حوزه علمیه در چه صورت مجاز به ادامه تحصیل می باشند؟

طلاب حوزه های علمیه در صورت اخراج و یا انصراف از تحصیل تا پایان خدمت و یا اخذ معافیت دائم، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند .