University of Delhi

University of Delhi

دانشگاه دهلی

دانشگاه دهلی، دانشگاه برتر کشور است و برای استاندارد های بالای خود در آموزش، تحقیقات و اساتید برجسته شناخته شده است. این دانشگاه در سال 1922 به عنوان یک واحد آموزشی و مسکونی از طرف مجلس قانون گذاری تاسیس شد. رئیس جمهور هند از بازدیدکنندگان، معاون رئیس جمهور، رییس دانشگاه و قاضی ارشد دادگاه عالی هند معاون دانشگاه هستند. از زمان آغاز به کار تعهد قوی به برتری در آموزش و پژوهش، این دانشگاه را الگویی برای سایر دانشگاه های کشور ساخته است. این سنت غنی علمی همراه دانشجویان با استعدادی را که در نهایت کمک های مهمی به جامعه کرده اند را جذب کرده است. وقتی این دانشگاه تاسیس شد تنها 3 کالج دیگر در دهلی وجود داشتند. کالج Stephen در سال 1881، کالج هند و سال 1899 و کالچ ramjas در سال 1977 که به طور همزمان زیر نظر دانشگاه دهلی درآمدند. بنابراین دانشگاه متواضعانه کار خود را تنها با 3کالج در دو رشته علوم و هنر با 750 دانشجوآغاز کرده.

در اکتبر 1933، دفاتر دانشگاه و کتابخانه به viceregal lodge estate منتقل شدند و تا به امروز این مرکز، خانه دفاتر اصلی این دانشگاه است.

این دانشگاه به یکی از بزرگترین دانشگاه های هند تبدیل شده است.

در حال حاضر شامل 16 هیئت علمی، 86 مرکز آموزشی، 77 کالج و 5 موسسه شناخته شده دیگر در سراسر شهر است.

( شکل کنونی)

این دانشگاه به یکی از بزرگترین دانشگاه های هند تبدیل شده است. در حال حاضر، 16 هیئت علمی، 86 مرکز آموزشی و 5 موسسه شناخته شده دیگر را در سراسر دهلی داراست با 132435 دانشجوی منظم که 114494 دانشجو در رشته های کاردانی و 17941 نفر در رشته های کارشناسی مشغول به تحصیل هستند. همچنین 261169 دانشجو در برنامه های آموزشی غیر رسمی که 258831 نفر آنها در دوره لیسانس و 2328 نفر در حال تحصیلات تکمیلی هستند. پنج بخش شیمی، زمین شناسی، جانور شناسی، جامعه شناسی و تاریخ عنوان مراکز پیشرفته مطالعات را دریافت کرده اند. این مراکز عنوان برتری در تدریس و پژوهش در زمینه های مربوط به خود را کسب کرده اند. علاوه بر این تعداد زیادی از این دانشگاه ها، کمک های مالی و کمک هزینه های تحصیلی برای کار علمی برجسته خود دریافت کرده اند. دانشگاه دهلی یک دانشگاه برتر در هندوستان است و بیشترین جمعیت را در بین سایر دانشگاه ها داراست.

هیئت های علمی و بخش های مختلف

دانشگاه دهلی شامل 16 هیئت علمی، 86 مرکز آموزشی است که به ارائه دوره های مختلف می پردازند. عمق و وسعت برنامه های درسی بسیار گسترده اند و فرصت های تحقیقاتی بسیاری توسط این دانشگاه ارائه می شوند که طیف گسترده ای از دانشجویان را از سراسر کشور جذب می کند.

دانشکده علوم کاربردی اجتماعی و علوم انسانی: شامل دو بخش است.

اقتصاد تجارت و زبان های اسلاو (Slavonic-finna-ugrian studies) دانشکده هنر: شامل 14 بخش است. عربی، مطالعات بودایی، انگلیسی، آلمانی و مطالعات عاشقانه، هندی، کتابخانه و علوم اطلاعات، زبان مدرن هند و مطالعات ادبی، فارسی، فلسفه، روانشناسی، پنجابی، سانسکریت، اردو.

دانشکده تجارت و بازرگانی: شامل دو بخش تجارت و مطالعات مالی می باشد.

دانشکده آموزش و پرورش: شامل یک بخش آموزش و پرورش است.

دانشکده علوم کاربردی: شامل هفت بخش است. بیوفیزیک، بیو شیمی، علوم الکترونیک، ژنتیک، میکروبیولوژی، تربیت بدنی، علوم ورزشی، زیست شناسی مولکولی گیاهی.

دانشکده حقوق: که تنها شامل یک بخش حقوق می باشد.