مدیریت اقتصاد
BBM - Bachelor of Business Management

لیسانس مدیریت اقتصاد یک دوره ی سه ساله است. مدرک BBM به گونه ای طراحی شده تا مهارت های لازم را به دانشجویان بیاموزد تا رهبری مناسبی را در دنیای تجاری امروز از خود نشان دهند. این مدرک شبیه BBA business administration است البته با تاکید بیشتری بر خصوصیات رهبری و مدیریتی.

این دوره آموزش مباحث متنوع اقتصاد را هدف قرار داده است. دانشجویان اصول و مبانی دنیای اقتصاد را با تمرکز بر مهارت های لازم رهبری و مدیریتی به خوبی فرا میگیرند و دید بهتر و کامل تری را نسبت به اقتصاد جهانی خواهند یافت.

دانشجویان با انتخاب یکی از سه گرایش Finance, Marketing, Human resources (سرمایه، بازار، منابع انسانی) به عنوان گرایش مطلوب خود به بهبود کیفیت مهارت های لازم در زمینه ی مذبور می پردازند. لیسانس این دوره به گونه ای طراحی شده است که به دانشجویان امکان آماده سازی خود را برای مقابله با چالش های پیش روی خود در آینده آماده می سازد؛ این کار با کاهش فاصله ی محیط دانشگاه و دنیای اقتصاد و به کمک برگزاری ورکشاپ ها، ارائه سمینار توسط مهمانانی از صنایع روز، فستیوال های مدیریتی و سخنرانی های عمومی امکان پذیر می شود.

سرفصل های درسی BBM - Bachelor of Business Management ارائه شده توسط کالج های مختلف دانشگاه های هندوستان

SEM I

 • Language
 • English i
 • Fundamentals of accounting
 • Quantitative methods of business I
 • Market behaviour and cost analysis
 • Management processes
 • Business organisation and environment

SEM II

 • Subjects
 • Language
 • English II
 • Financial accounting I
 • Quantitative methods of business II
 • Production & opertaion management
 • Organisational behaviour
 • Environmental studies

SEM III

 • Language
 • Soft skills for business
 • Corporate accounting I
 • Corporate environment
 • Service management
 • Human resource and management
 • Fundamentals of computers

SEM IV

 • Language
 • Business research methods
 • Cost accounting
 • Business regulations
 • Marketing management
 • Financial management
 • Indian constitution

SEM V

 • Income Tax
 • Management Accounting
 • Project Management
 • Business Research Methodolgy
 • Elective 1 (Finance / Marketing / Human Resource.)
 • Elective 2 (Finance / Marketing / Human Resource.)

SEM VI

 • Strategic Management
 • Management Information System
 • Entrepreneur Development Program
 • Elective 1 (Finance / Marketing / Human Resource.)
 • Elective 2 (Finance / Marketing / Human Resource.)
 • Project Report

فرصت های شغلی بعد از فارغ التحصیلی

فارغ التحصیل BBA به عنوان شروع می تواند یک اجرایی، دانشیار، مدیر توسعه تجاری و یا دستیار مدیر در سازمان های مختلف از قبیل:

Manufacturing companies / Export and trading houses / Financial concerns / Banks / NGO's / PSU's / Multinational corporations