مالیات و اصول حسابداری
BCom - Bachelor of Commerce Degree

این دوره با ارائه ی خدمات به علاقمندان به آنها کمک می کند تا اطلاعات خود را به سطح بالا و حرفه ای در زمینه ی تجارت و اقتصاد گسترش دهند. اقتصاد خود، ترکیب همگانی از مباحث مختلف در زمینه سرمایه، مارکتینگ، منابع انسانی و کار آفرینی، مالیات و اصول حسابداری می باشد. اقتصاد بدون حضور این مهارت ها و ارتباطات بهینه و موثر به این شکل وجود نداشت.

گروه مورد نظر با به کار گیری روشهای متنوع آموزشی و ابزار های روز تدریس با دانشجویان ارتباط برقرار می کند و از کسب و ضبط اطلاعات توسط دانشجویان اطمینان به عمل می آورد.اساتید گروه خود را با سیستم آموزشی پویای امروز و تکنیک های نوین ، تطبیق و هماهنگ ساخته اند.

سرفصل های درسی BA - Tourism Degree Program ارائه شده توسط کالج های مختلف دانشگاه های هندوستان

SEM I

 • Language/li>
 • English I
 • Financial Accounting
 • Organisational Management
 • Market Behaviour and Cost Analysis
 • Methods and Techniques of Business Decisions

SEM II

 • English II
 • Advanced Financial Accounting
 • Quantitative analysis of business decisions
 • Indian Financial system
 • Marketing and Service management
 • Environmental Studies (Objective)

SEM III

 • Soft Skills For Business
 • Corporate Accounting I
 • Financial management
 • Banking law and operations
 • Quantitative Analysis of Business Decision
 • Fundamentals of Computers (Objective)

SEM IV

 • Language
 • English
 • Advanced corporate accounting
 • Cost accounting
 • E-Business and accounting
 • Stock and commodity market
 • Indian Constitution (Objective)

SEM V

 • Entrepreneurship development
 • International business
 • Income Tax-1
 • Cost management
 • Elective paper-1
 • Elective paper-2

SEM VI

 • Legal Environment of business/Business Regulation
 • Income Tax-2
 • Management Accounting
 • Principles of Auditing
 • Elective -3
 • Elective-4