مرجع مشترک اروپایی در یادگیری زبان (CEFR) چیست؟


CEFR چیست؟

اتحادیه اروپا در سال ۱۹۸۹ تصمیم به ایجاد استانداردی برای همه زبانهای اروپایی گرفت تا کار تدریس و یادگیری زبان را در کشورهای عضو اتحادیه هماهنگ کند.CEFR مخفف Common European Framework of Reference، نتیجه بیش از بیست سال پژوهش با عنوان مرجع مشترک اروپایی برای زبان‌ها، که امروزه نه تنها در اروپا بلکه در تمامی کشورها مورد استناد و استفاده قرار می گیرد. (CEFR) برای ارائه‌ی شالوده‌ای شفاف، منسجم و جامع برای توصیف دقیق برنامه‌های درسی زبانی و دستورالعمل‌های برنامه‌ آموزشی، طرح آموزش و ارزیابی میزان مهارت در زبان خارجی طراحی شده است. این استاندارد در زمینه های متفاوتی توسط سازمان های دولتی (به عنوان مثال امور مهاجرتی)، خصوصی و آموزشی به کار می رود.


سطوح شش‌گانة مهارت در زبان خارجی:

اصول CEFR مهارت در زبان خارجی را در شش سطح توضیح می‌دهد:

A1: Starter Students

(توانایی استفاده از یک راه ساده برای برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات)

A2: Elementary Students

(توانایی برقراری ارتباط ساده و معرفی خود در زمینه های آشنا)

B1: Intermediate Students

(آستانه توانایی معرفی خود در شرایط آشنا و مقابله با اطلاعاتی غیر معمول)

B2: Upper-intermediate Students

(برقراری ارتباط و معرفی خود بر روی طیف وسیعی از موضوعات)

C1: Advanced Students

(مهارت عملیاتی موثر، توانایی برقراری ارتباط با تاکید بر مناسبت، حساسیتو سایر ویژگی ها و همچنین ظرفیت مقابله با موضوعات نا آشنا)

C2: Proficient Students

(خواندن به سرعت زبان مادری، تسلط مقابله با موضوعات دانشگاهی و استفاده از زبان در بهترین سطح عملکرد در برخی جهات پیشرفته تر از یک سخنران متوسط بومی)


براساس تحقیقات تجربی و رایزنی‌های گسترده، این برنامه، مقایسة آزمون‌ها و امتحانات را بین زبان‌ها و مرزهای ملی ممکن می‌سازد. همچنین شالوده‌ی تصدیق صلاحیت‌های زبانی را فراهم آورده و از این رهگذر، دگرگونی آموزشی و حرفه‌ای را تسهیل می‌کند. مقیاس‌های توضیحی CEFR با توصیف‌گرهای «قادر به انجام» در کنار بسیاری توصیف‌گرهای مرتبط دیگر، در بانک توصیف‌گرها تدارک دیده شده‌اند.