نحوه برگزاری آزمون تعیین سطح آنلاین آکادمی کمبریج در بنگلور


سطح زبان انگلیسی شما چیست؟ چه آزمونی برای شما مناسب است؟


در پایان هر آزمون باید سطح شما در سطح CEF(C2-A1) ارزیابی شود.

شما می توانید انتخاب کنید که نتایج به ایمیل شما فرستاده شوند.

سوالات ساده و سخت برای پاسخ گویی شما وجود دارد. اگر شما زبان انگلیسی بسیار خوبی دارید قطعاً بهتر از کسانی که زبان انگلیسی خوبی ندارند، جواب می دهید.

شما قادر به دیدن پاسخ های صحیح بعد از پاسخ گویی سؤالات هستید

  • سوالات چند گزینه ای می باشند.
  • هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد.
  • در پایان آزمون، شما قادر به دیدن پاسخ ها خواهید بود.

نحوه برگزاری آزمون تعیین سطح آنلاین دانشگاه کمبریج انگلستان

این بخش شامل یک آزمون تعیین سطح آنلاین و رایگان است. نتیجه این آزمون مشخص خواهد کرد که کدام آزمون زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج ممکن است بهترین و مناسب ترین برای شما باشد.

  • سوالات چند گزینه ای می باشند.
  • هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد.
  • در پایان آزمون، شما قادر به دیدن پاسخ ها خواهید بود.