نگاهی نو به کشور هندوستان

در زبان‌های غربی India می نامند، نام هند برگرفته از زبان پارسی باستان است که به جای واژه سانسکریت سیندو (Sindhu) به‌کار می‌رفته و نام رودخانه سند بوده‌است .همچنین واژه «هندوستان» که به عنوان نام کامل این سرزمین در اغلب کشورها از جمله خود هند رواج دارد واژه‌ای فارسی است به معنی سرزمین هندوها می باشد.

ههمواره باید به یاد داشته باشید سفر به یک کشور با زندگی در آن کشور دو مقوله کاملاً متفاوت است. بر شنیده هایتان از دوستان و آشنایان خود در مورد هند بسنده نکنید، دیگر هند سرزمین مارگیران و افسانه های عجیب نیست بلکه در حال حاضر هند یکی از بزرگترین کشورهای در حال توسعه می باشد که زیر ساختهای تکنولوژی در این کشور به سرعت در حال رشد هستند. اینستاگرام ما را tahsilhend@ دنبال کنید تا بیشتر بدانید.

اگر فکر می کنید در مورد هند چیزهای زیادی میدانید پس از سفر به این کشور متوجه خواهید شد که در واقع چیزی در مورد هند نمیدانستید.